Välkommen!

Bromöllas digitala hembygdsbok är en bok om vår kulturhistoria. Berättelser och intryck från människor som levt och verkat här sedan århundrade tillbaka.

Genom att digitalisera material som bl. a. legat gömt i arkiv och skrivbordslådor vill vi bidra till att synliggöra, tillgängliggöra och levandegöra vårt kulturarv. Kunskapen om våra rötter får oss att känna oss som en del av historien och framtiden.

"Det var bättre förr, synd bara att vi inte visste det då." (okänd)
Uppdateringar

Textdokumentet Ifösjön lades till den 6 juli -18.
Fotografiet Biblioteket, Informationskontoret lades till den 28 mars -18.
Filmen Flora-Persson lades till den 24 augusti -12.